Vejgaard apotek

Hadsundvej 33, Postboks 2079, 9100 Aalborg
Vejgaard Apoteks hjemmeside

Vejgaard Apotek blev oprettet 22. Februar 1922 af apoteker H. C. A. Kløcker, der opførte ejendommen Hadsundvej 20 på hjørnet af Hadsundvej og Vejgaard Torv til formålet (ejendommen huser idag Spar Nords Vejgaard-afdeling). Her åbnede det 15. Maj 1923.

Ved overtagelsen i 1942 syntes den nye apoteker H. T. Rasmussen imidlertid, at ejendommen var for stor til apoteket, og han flyttede det derfor 13. September 1942 over i 2 små butikker på Hadsundvej 31. Efterfølgeren Aksel Nielsen Egestad fandt disse lokaler for trange og udvidede det derfor bagtil med en bagbygning og moderniserede lokalerne.

Efter nogle år med forhandlinger flyttede apoteker Henry Jensen det 17. Maj 1974 til nybyggede lokaler ved naboejendommen Hadsundvej 33.

Apoteker Levede Apoteker i årene
Hans Christian Ancher Kløcker 03.06.1870 - 09.06.1941 13.04.1922 - 09.06.1941
Hans Thorvald Rasmussen 21.09.1877 - 25.03.1947 12.09.1941 - 25.03.1947
Aksel Nielsen Egestad 04.06.1893 - 12.11.1961 21.07.1947 - 12.11.1961
Henrik Axel Læssøe 16.06.1899 - 26.10.1966 15.03.1962 - 30.09.1966
Henry Tage Jensen 14.12.1919 - 07.07.1966 - 31.01.1982
Ole Bak 29.09.1941 - 30.11.1981 -